TANUVAS – UG Admission 2024-25 – BVSc & AH and BTech