வகுப்பு 12|பொதுத்தமிழ்|பாடம் 8|அடையாளங்களை மீட்டவர்|பகுதி 1|kalvitv|