வகுப்பு 12|அடிப்படை தானியங்கி ஊர்தி பொறியியல் |ஸ்டீயரிங் அமைப்பு |பாடம் 8| பகுதி 2 |kalvi TV