பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு

https://tnresults.nic.in/tptsxrs.htm